Gordonia, Fried Egg Plant (Polyspora axillaris)

Discuss this image

BACK TO TOP