Ipomoea, Ornamental Sweet Potato, Sweet Potato Vine 'Blackie' (Ipomoea batatas)

Discuss this image

BACK TO TOP