Plants with no photos

143,473 found

Hybrid Abelia 'Lavender Mist'
Abelia

Hybridized by Robacker, 2008
Additional info: (PP18945)
Abelia 'Plum Surprise'
Abelia

Hybridized by Robacker, 2006
Additional info: (PP18835)
Abelia 'Raspberry Profusion'
Abelia

Hybridized by Robacker, 2006
Additional info: (PP18834)
Abelia 'Saxon Gold'
Abelia

Hybridized by Winwood, 2003
Additional info: (PP15178)
Chinese Abelia 'Ruby Anniversary'
Abelia chinensis

Hybridized by Keiser, 2009
Additional info: (PP21632; aka Keiser)
Chinese Abelia 'White Surprise'
Abelia chinensis
Abelia 'Bumble Bee'
Abelia uniflora

Additional info: (aka Bumblebee)
Glossy Abelia 'Bella Donna'
Abelia x grandiflora

Additional info: (PPAF; aka Bella Donna™, WEV02)
Glossy Abelia 'Eternal Sunshine'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Kardos, 2013
Additional info: (PP25305, First Editions® series, aka Eternal Sunshine™, PIIAB-II)
Glossy Abelia 'Gold Dust'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Pittman, 2001
Additional info: (PP13285, aka Goldenglossy)
Glossy Abelia 'Golden Anniversary'
Abelia x grandiflora

Additional info: (aka Minipan)
Glossy Abelia 'Lucky Lots'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Concept Plants, 2016
Additional info: (PPAF; aka Wevo01)
Glossy Abelia 'Lynn'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Wood, 2008
Additional info: (PP20604; aka Pinky Bells™)
Glossy Abelia 'Prostrate White'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Abbott, 1953
Additional info: (PP1431, aka Prostrata)
Glossy Abelia, Variegated Abelia 'Radiance'
Abelia x grandiflora

Hybridized by PlantHaven International
Additional info: (USPP 21929)
Glossy Abelia 'Sherwood'
Abelia x grandiflora
Peach Perfection Abelia 'SRPabeper'
Abelia x grandiflora
Glossy Abelia 'Sundance'
Abelia x grandiflora
Glossy Abelia 'Sunny Anniversary'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Nazeyrollas, 2012
Additional info: (PP24445: aka Minduo1, Sunny Anniversary™)
Glossy Abelia 'Sunshine Daydream'
Abelia x grandiflora

Additional info: (aka Abelopos)
Glossy Abelia 'Twist of Orange'
Abelia x grandiflora

Additional info: (aka Twist of Orange™)
Glossy Abelia 'White Marvel'
Abelia x grandiflora

Hybridized by Sakaue, 2000
Additional info: (PP13430)
Pink Forsythia, Korean Abelia 'Pink Star'
Abeliophyllum distichum
Okra 'Alabama Red'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Annie Oakley'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Annie Oakley II'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Arabica'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Aunt Hettie's Red'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Big'un'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Blondie'
Abelmoschus esculentus
Okra 'Bowling Red'
Abelmoschus esculentus

« Previous Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 3587 Next »

BACK TO TOP